CFD Info logo main

Alt om CFD

  • Informasjon
  • Bruker
  • Strategier
  • Handelsplattformer

Alt om CFD

CFD er en forkortelse for contract for difference, som er et derivatinstrument der to parter inngår en kontrakt for å handle på prisendringen av et finansielt instrument. Kontrakten er utformet slik at den ene parten betaler den andre parten forskjellen mellom prisen det underliggende instrumentet har når kontrakten åpnes, og prisen det underliggende instrumentet har når kontrakten lukkes.

Hvem som skal betale hvem er avhengig av om prisen er høyere eller lavere når kontrakten lukkes enn da den ble åpnet. Transaksjonen utføres uten at noen av partene investerer direkte i det underliggende instrumentet. Akkurat som navnet indikerer, spekulerer de to partene bare på prisforskjellen i det underliggende instrumentet.

CFD bøker

Innhold

Hvilke instrumenter man kan spekulere i

Når du handler med CFD har du muligheten til å spekulere i en rekke finansielle instrumenter som underliggende instrumenter. De vanligste eksemplene på underliggende instrumenterer som ligger til grunn for kontraktene er: aksjer, aksjeindekser, råvarer, valutaer og kryptovalutaer.

Du kan velge en bestemt sektor, et bestemt land eller en bestemt valuta for det underliggende instrumentet. Noen handelsplattformer gir deg også mulighet til å velge ETF-er og opsjoner som underliggende instrumenter.

Ulike handelsplattformer tilbyr ulike typer underliggende instrumenter som du kan investere i. Se den respektive siden for mer informasjon om hva den respektive handelsplattformen tilbyr.

Vanlige bruksområder for CFD

CFD trading er strukturert på en slik måte at den er egnet for ulike bruksområder og strategier. Selv om det kanskje ikke oppfattes slik ved første øyekast, kan CFD brukes for tradere med helt forskjellige risikoprofiler for helt forskjellige formål. Nedenfor vises et par vanlige bruksområder:

Trading – Utformingen av kontrakten kombinert med det brede spekteret av aktivaklasser over hele verden som de største handelsplattformene gjør det mulig å spekulere i gjør CFD til et populært instrument blant tradere.

Giring trading – Ved å bruke giring i din handel får du en større eksponering mot markedet i form av investert kapital. Det appellerer blant annet til tradere som ønsker å øke sin risikoprofil uten å måtte binde mye kapital i sin posisjon. 

Hedging – CFD-kontrakter kan også brukes til defensive formål gjennom hedging. Dette betyr å ta en motsatt posisjon i et instrument du allerede er investert i for at kontrakten skal nøytralisere kursbevegelser. Et eksempel på når den brukes er i møte med rapporter som er preget av stor usikkerhet.

Hvordan handle CFDer?

Det er enkelt og praktisk å handle cfd fordi alt er gjort over internett. Du kan starte CFD-handelen ved å registrere en konto hos en av handelsplattformene som tilbyr tjenesten. Vi har samlet noen av de største og vanligste handelsplattformene på denne siden.

Flere av handelsplattformene tilbyr en demo-konto som lar deg teste tjenesten før du bestemmer deg for å bli medlem. Du kan deretter opprette en forståelse av hva tjenesten betyr og hvordan alt fungerer.

Når du har opprettet en konto, bare logg inn på kontoen din og kan deretter starte CFD-handel. Deretter velger du hvilken CFD du vil handle med, hvilket antall og prosentandel av sikkerhetskrav og giring du vil ha.

CFD Info navigasjon

Fremgangsmåte for å begynne med CFD-handel

Å begynne med CFD-handel er enkelt fordi alt foregår over internett. Det kreves bare en konto hos en av handelsplattformene som tilbyr tjenesten. Når du har bestemt deg for en plattform, kan du følge trinnene nedenfor.

1. Velg marked

Det første du bør gjøre for å begynne å handle CFD er å bestemme hvilket marked du vil handle i. Det er flere tusen markeder å velge mellom med alt fra valutaer til råvarer og aksjer.

Det kan være lurt å velge et marked som du har en god forståelse av. Da er det lettere for deg å vite hvordan du skal reagere på bevegelser i markedet.

2. Kjøp eller selg

Det neste trinnet er å velge om du vil ha en lang eller kort posisjon, det vil si om du vil kjøpe eller selge i markedet.

Prisen på CFD-kontrakten er basert på prisen på det underliggende instrumentet. Du tar en lang posisjon hvis du tror markedet vil gå opp og en kort posisjon hvis du tror markedet vil gå ned.

3. Velg antall CFDer

Det neste trinnet er å velge hvor mange CFDer du vil handle med. Du bestemmer selv hvor mye du vil investere og betaler den prosentsatsen du velger for sikkerhetskrav. Sikkerhetskravet kan variere mellom ulike meglere og avhengig av markedet du handler i.

4. Velg stop loss og limits automatisk

Du kan velge et stop loss-nivå nivå hos flere meglere og dermed redusere risikoen med CFD trading. Hos flere av meglerne kan du velge et risikotoleransenivå og stoppe tapet automatisk hvis markedet når det forhåndsbestemt toleransenivået. Du vil da begrense tapet ditt fordi handelen avsluttes automatisk.

Flere meglere gir deg også muligheten til å velge et limitnivå der handelen avsluttes automatisk hvis CFD-kontrakten din er bedre enn markedet på et forhåndsbestemt nivå. Du vil da få mer kontroll over din handel og trenger ikke å kontinuerlig overvåke dine posisjoner.

5. Overvåk og lukk

Hvis du velger å ha en forhåndsbestemt markedspris for stop loss eller limits, vil CFD-handelen din avsluttes når den når dine forhåndsbestemte nivåer. Du kan overvåke handelen og legge til eller fjerne antall hos megleren, enten online eller gjennom apper.

Hvis du ikke har aktivert et forhåndsbestemt nivå, må du avbryte CFD-handelen selv. Du går da inn hos megleren din for å stenge posisjonen din. Du vil da umiddelbart se din gevinst eller ditt tap.

Hvilke muligheter er det for å handle med CFD?

Ved å handle CFD handler du bare endringen i prisen på det underliggende instrumentet. Du kan derfor handle i ulike finansielle instrumenter som råvarer og valutaer uten å fysisk eie instrumentene. Det er flere muligheter med CFD trading og noen av dem følger nedenfor.

Investerer direkte i prisutviklingen

En fordel med CFD er at det er en måte å investere direkte i en forventet utvikling av et underliggende instrument. Dette betyr for eksempel at du kan investere direkte i utviklingen av oljeprisen, i motsetning til tradisjonell aksjehandel hvor du må finne et oljeselskap å investere i som også inkluderer selskapsspesifikk risiko, som kan føre til at selskapet og aksjekursen går dårlig selv om oljeprisen stiger.

Enkel prissettinging

Sammenlignet med flere andre derivatinstrumenter er fordelen med CFD at instrumentet er enkelt når det gjelder prissettingen. Prisen på CFD skal være i samsvar med prisen på det underliggende instrumentet. Hvis du skal investere i en aksje som står i 100 kroner, betyr det at CFD også står i 100 kroner.

Giringeffekt

CFD trading skaper en giringeffekt og lar deg handle og plassere mer kapital enn du har. Du velger en prosentandel av den totale kapitalen du vil investere, og den fungerer som et sikkerhetskrav og tilsvarer innsatsen din. Du får imidlertid ta del i avkastningen av den totale kapitalen, noe som gir deg høyere avkastning.

Handle over hele verden 24/7

CFD handelsplattformer lar deg handle i aksjer, valutaer, råvarer og aksjeindekser over hele verden og ikke bare i begrensede markeder som flere av de tradisjonelle handelsplattformene har.

Hvordan fungerer giringeffekten med CFD-handel?

Gjennom CFD-handel har du muligheten til å skape en giringeffekt av investeringen din. Når du handler med CFD bruker du derfor et sikkerhetskrav. Et sikkerhetskrav er en valgfri prosentandel som viser hvor mye av posisjonens totale verdi som er reservert av kapitalen din. Gjennom CFD-handel og det sikkerhetskravet du velger, skaper du en giringeffekt og du har muligheten til å handle og plassere mer kapital enn du har.

Regneeksempel – Hvis du for eksempel vil kjøpe 2.000 aksjer i et selskap, og hver aksje koster 100 kroner, må du ha en kapital tilsvarende 200.000 kroner for å kjøpe aksjene ved tradisjonell aksjehandel. Gjennom CFD-handel trenger du ikke å ha hele kapitalen for å handle, men velger et sikkerhetskrav. Hvis du for eksempel velger et sikkerhetskrav på 10 %, betyr dette at du bare trenger 10 % av 200.000 kroner, det vil si 20.000 kroner, men du plasserer fortsatt 200.000 kroner i markedet. 

Hvis verdien av aksjen du investerte i deretter stiger med 5% til 105 kroner, vil du gjennom giringeffekten få en betydelig høyere avkastning i forhold til tradisjonell handel. En slik verdiøkning vil i tradisjonell handel gi deg et overskudd på 10.000 kroner med en eierandel på 200.000 kroner. Hvis du bruker CFD-handel i stedet, er innsatsen din bare 2.000 kroner, men du vil fortsatt få en gevinst på 10.000 kroner, noe som gir deg en avkastning på 50%.

Hvilken risiko er det å handle med CFD?

Mens det er lett å begynne å handle med CFD, bør du ikke begynne før du vet hvilken risiko som er forbundet med CFD-handel. Giringeffekten, som betyr at du kan få en høyere avkastning med lavere kapitalinnsats enn tradisjonell handel, går også den andre veien. Dette betyr kort fortalt at du kan tape mer penger enn du har investert.

Høy risiko med giring

CFD-handel kan være forbundet med svært høy risiko. Det er derfor viktig at du før du begynner med CFD-handel forstår risikoen for hvordan giring kan påvirke deg negativt hvis markedet ikke går som du hadde tenkt.

Siden CFD trading bruker en giringeffekt kan effekten av handelen på samme måte som den kan resultere i en høyere avkastning på en lavere kapitalinnsats også medføre at du kan tape mer penger enn du har investert. CFD er en risikabel investering som du bør forstå før du begynner å handle med CFD.

Det er flere måter du kan øke din forståelse av CFD trading på. Vi har listet opp noen tips for å gjøre det enklere for deg å forstå hvordan du kan lære mer om hvordan handelen fungerer.

Du kan tape mer penger enn du har investert

Fordi CFD-handel er forbundet med høy risiko, kan du tape mer penger enn du har investert. Små prisbevegelser kan ha stor innvirkning på kapitalen din og gjøre at du kan bli skyldig penger til handelsplattformen. Du kan da måtte sette inn penger på kontoen din for å regulere saldoen.

Hvis du ikke har aktivert et automatisk stop loss, kan din posisjons bevegelser endres raskt og bevege seg i feil retning, slik at du blir skyldig svært mye penger. For å unngå å miste kontrollen over tapet ditt, bør du aktivere et automatisk stop loss.

Bredt utvalg og flere markeder

Det finnes flere tusen forskjellige typer underliggende finansielle instrumenter i flere ulike sektorer og markeder som du kan handle med. Det kan derfor være vanskelig for deg å bestemme deg for hvilket marked du vil handle i.

Den store tilgjengeligheten av ulike markeder og underliggende instrumenter kan gjøre at du går inn i et marked du ikke har nok kunnskap om fordi det er så lett å få tilgang til det. Du bør alltid velge et marked du har forståelse for og erfaring med for å unngå å tape mye penger.

CFD-handel egner seg best for kortsiktig handel

CFD-handel er basert på aktive og kortsiktige handelsstrategier fordi du ofte handler i en midlertidig oppgang i en aksje, eller i mer volatile underliggende instrumenter med kraftige kursbevegelser.

Hvis du investerer mer langsiktig, og planlegger å beholde investeringen din  i flere år, er ikke CFD den beste langsiktige investeringen. Da er tradisjonell handel er et bedre alternativ.

Tips om hvordan du kan øke din forståelse av CFD

Du bør aldri begynne å handle med CFD uten å forstå investeringsformen. Det er derfor viktig at du får en god forståelse for CFD-handel før du begynner å handle for å kunne tjene mye penger og minimere risikoen.

  • Lær hvordan CFD-handel fungerer og forsikre deg om at du forstår både mulighetene og risikoen ved CFD-handel.
  • Opprett en demokonto hos handelsplattformen. Med en demokonto handler du med fiktive penger og får en bedre forståelse av hvordan det fungerer. Ikke begynn å handle med ekte penger før du forstår hvordan det fungerer.
  • Velg et marked som du har forståelse for og erfaring med.
  • Ta kurs og opplæring om CFD-handel. Flere av handelsplattformene tilbyr ulik opplæring og kurs i handel og risiko for at du skal bli en bedre trader fordi de er opptatt av at du blir værende som kunde, noe du ikke vil gjøre hvis du taper mye penger.
  • Aktiver stop loss-funksjonen for å begrense ditt mulige tap. Flere av handelsplattformene har en slik funksjon for at du skal kunne ha mer kontroll over tapet ditt.
  • Lær om ulike investeringsstrategier for å forstå bevegelsene i de ulike markedene og hvordan de underliggende finansielle instrumentene fungerer.

Viktig å tenke på ved valg av handelsplattform

Det finnes en rekke handelsplattformer som tilbyr CFD-handel. Det kan derfor være vanskelig å vite hvilken du skal velge. Et godt utgangspunkt ved valg av CFD-plattform er å bestemme deg for hvilke underliggende instrumenter du vil handle med. Flere handelsplattformer tilbyr ulike typer underliggende finansielle instrumenter.

Det er også viktig å sjekke at handelsplattformen er sertifisert. Når du velger en megler, kan det også være lurt å velge en som gir deg en demokonto. Da kan du teste CFD trading gratis for å lære mer og forstå produktet før du begynner å bruke det. Det finnes også andre typer merverdi som CFD-plattformen kan tilby i form av for eksempel analytiske verktøy.

Flere handelsplattformer tilbyr også ulike typer bonuser som kan være nyttige å vurdere når du velger en handelsplattform. Selv gebyret som CFD-plattformen belaster hvis du vil beholde din CFD over natten kan være verdt å sammenligne før du gjør ditt valg.

Hvor kan man handle CFD?

Det finnes flere forskjellige typer handelsplattformer som fungerer som meglere hvor du kan handle med CFD. De vanligste handelsplattformene er Plus500, IG, Avatrade, Skilling, Etoro og CMC Markets.

Det er noen forskjeller mellom hvilke underliggende instrumenter som tilbys av plattformene. For mer informasjon om hva hver handelsplattform tilbyr for underliggende eiendeler, se mer informasjon og sammendrag.

Vanlige spørsmål om CFD-handel

Det er flere risikoer forbundet med å handle med CFD-kontrakt. Derfor bør sikre at du holder styr på alle risikoer og deres konsekvenser før du begynner å handle CFD kontrakt.

Du kan blant annet tape mer penger enn saldoen på kontoen din, du kan tape mer penger enn du betalte for å åpne posisjonen, posisjonene dine kan bli stengt uventet og du kan tape penger, og du kan lide plutselige tap som er større enn forventet. Du kan også oppleve at en ordre utføres på et annet nivå enn du har spesifisert. Dette er bare noen av risikoene du bør være klar over med CFD-handel.

Flere av handelsplattformene tilbyr ulike typer funksjoner som kan begrense noen av disse risikoene for deg. Se mer informasjon under de respektive handelsplattformene.

Flere av de underliggende instrumentene som tilbys av CFD er helt provisjonsfrie. For eksempel handles CFDer som følger ulike aksjeindekser, rentepapirer, råvarer og valutaer helt uten provisjonskostnad. Kostnaden du betaler for disse transaksjonene er da bare spreaden, det vil si forskjellen mellom kjøps- og salgskurs.

Du betaler imidlertid provisjon hvis du handler med en CFD-kontrakt som følger bevegelsen av en enkelt aksje. Provisjonen du da må betale består vanligvis av en variabel og en fast del. Den variable delen er en prosentandel av transaksjonsverdien og den faste delen er den minste avgiften som du må betale.

Avhengig av hvilken handelsplattform du velger, kan det være andre kostnader som for eksempel et gebyr hvis du beholder CFD-kontrakten din over natten. Se mer informasjon under de respektive handelsplattformene.

Når du handler med sikkerhetskrav har du muligheten til å få full eksponering mot et marked, men trenger bare en brøkdel av kapitalen som du ellers ville ha behov for til investeringen din. Sikkerhetskravet ditt er hvor mye penger du må sette inn for å åpne en posisjon.

Sikkerhetskravene varierer avhengig av det underliggende instrumentet du velger, og hvilken handelsplattform du handler på. Sikkerhetskravene kan variere fra 3 % til 50 %. Ofte tilbyr handelsplattformene ulike sikkerhetskrav avhengig av det underliggende instrumentet. For mer informasjon, se den respektive handelsplattformen.

Spreaden er prisforskjellen mellom en kjøpskurs (hva du betaler hvis du kjøper et marked) og salgsprisen (hva du betaler hvis du selger et marked). En aksje kan for eksempel samtidig ha en kjøpskurs på 105,15 kroner og en salgskurs på 105,35 kroner. I dette tilfellet er spreaden 0,2 (105,35-105,15=0,2).

Med CFD-handel er din fortjeneste eller tap basert på hele verdien av posisjonen. Dette gjelder selv om du bare investerer et relativt lite beløp for å åpne en posisjon. Ved hjelp av giringen vil du da få en større posisjon med lånte penger. Dette betyr at avkastningen eller tapet av investeringen din kan være stor i forhold til ditt opprinnelige utlegg.

Valgfri giring varierer avhengig av handelsplattformen og underliggende finansielle instrumenter. Før du begynner å handle CFD-kontrakter er det viktig å forstå hva giring betyr, samt dens risiko og konsekvenser.

Flere av handelsplattformene tilbyr ulike funksjoner som du kan aktivere for å kontrollere CFD-handelen din. Stop Loss er en slik funksjon som automatisk lukker posisjonen din hvis markedet endres i en ugunstig retning. Flere plattformer gir deg muligheten til å velge på hvilket nivå du vil sette Stop Loss.

Dynamisk stopp er en funksjon som flere handelsplattformer tilbyr for deg som kunde for å kontrollere CFD-handelen din. Hvis du slår på Dynamisk stopp når du åpner en posisjon, flyttes stoppet etter gevinsten din. Hvis markedet da snur, vil  din posisjon bli lukket på stoppets nye nivå. Dette betyr at du med denne funksjonen kan låse gevinstene dine uten å måtte justere din posisjon eller stoppordre.

Limitorder er en funksjon som flere handelsplattformer tilbyr. Du har da muligheten til å definere en Limitorder som samsvarer med gevinstmålet ditt. Din posisjon vil da bli stengt når du når ditt gevinstmål.

Fordi CFD-handel ikke er langsiktige investeringer må du betale et gebyr hvis du vil beholde en kontrakt over natten.

Gebyret varierer avhengig av hvilken megler eller handelsplattform du bruker. Normalt er gebyret basert på det aktuelle landets interbankrente, STIBOR i Sverige, pluss et rentepåslag fra handelsplattformen. Påslaget varierer avhengig av plattformen, og er normalt på interbankrenten pluss mellom 2-4%.

En kjøpskurs er enkelt forklart den prisen en motpart er forberedt på å kjøpe et verdipapir for fra deg. Når du handler med CFDer er kjøpskursen den prisen som megleren eller handelsplattformen din er forberedt på å kjøpe CFD-kontrakten din for.

En kjøpskurs er enkelt forklart den prisen en motpart er forberedt på å kjøpe et verdipapir for fra deg. Når du handler med CFDer er kjøpskursen den prisen som megleren eller handelsplattformen din er forberedt på å kjøpe CFD-kontrakten din for.

En salgskurs pris er rett og slett den prisen som en motpart er forberedt på å selge et verdipapir for til deg. Når du handler med CFDer er salgsprisen den prisen som megleren eller handelsplattformen din er forberedt på å selge en CFD-kontrakt for til deg.

Det er vanligvis et bredt spekter av aksjeindekser på handelsplattformene som du kan velge mellom. Aksjeindekser består vanligvis av de 30 største aksjene i det markedet du velger å investere i. Det kan være alt fra 50 til 150 aksjeindekser tilgjengelig. Se de respektive handelsplattformer for mer informasjon.

Det er et bredt spekter av aksjer på handelsplattformene som du kan velge som  underliggende instrument til CFD-kontrakten din. Dette forutsetter imidlertid at aksjen er likvid og omsettes for at den skal bli tilbudt som et underliggende instrument. Avhengig av hvilken handelsplattform du velger, er det et variert utvalg av aksjer, men det kan være nesten 10.000 forskjellige aksjer på noen handelsplattformer.

Det er mulig å handle med flere forskjellige råvarer som underliggende instrument til CFD-kontrakten din. Utvalget varierer avhengig av hvilken handelsplattform du velger, og noen plattformer har opptil 150 forskjellige råvarer å velge mellom. De vanligste og mest omsatte råvarene er olje og gull.

Flere handelsplattformer tilbyr et bredt spekter av valutaer som underliggende instrument til CFDer. Valutaer handles i valutapar, og CFD-kontrakten din følger deretter utviklingen av valutaparet du ønsker. Eksempler på de vanligste valutaparene er EUR/USD og EUR/GBP. Tilbudet kan variere avhengig av hvilken handelsplattform du velger.

Kryptovaluta har blitt mer vanlig de siste årene. Tilbudet av valutapar i kryptovaluta er betydelig større enn vanlige valutapar. Det kan imidlertid variere avhengig av hvilken handelsplattform du velger, men valutapar i kryptovaluta kan nå opp til 300.

Det er imidlertid nødvendig at valutaen er likvid for at du skal kunne kjøpe en CFD-kontrakt med den underliggende valutaen.

Flere av handelsplattformene tilbyr ulike typer rentepapirer som underliggende instrumenter til CFDer. Rentepapirer er vanligvis knyttet til ulike typer statsgjeld. Tilbudet avhenger av hvilken handelsplattform du velger, men noen har opptil 80 kvalifiserte rentepapirer.

Flere av handelsplattformene tilbyr spesielle betingelser for profesjonelle kunder. De har for eksempel mulighet for et lavere sikkerhetskrav og større giring.

For å registrere deg som profesjonell kunde hos handelsplattformene. stilles det krav til din profesjonalitet som trader og til din portefølje. Kravene kan variere mellom selskapene. Se hvert selskaps nettsted for mer informasjon.